Журнал Авиация и время

Описание

Журнал «Авиация и время»
Согласно титульным данным:
Науково-популярний авіаційний журнал України
Заснований у лютому 1992 р. Видається шість разів на рік. 1992-1994-»АзроХобби», з 1995-»Авиация и Время»
Фото Валерія Клімова
Редактор О.М. Ларіонов
Редакційна колегія: В.М. Заярін, Р.В. Мараєв, А.П. Радзевіч, А.Ю. Совенко, А.В. Хаустов
Оригінал-макет - А.С. Карпов Коректор Т.І. Кузнєцова
Видається російською мовою Засновник і видавець ВЦ «АероХобі»
Київ, вуя. Туполева, 16 Реєстраційне посвідчення КВ1171 від 02.01.95 Держкомітету України у справах видавництв, поліграфії га книгорозповсюдження
Адреса редакції: Київ, вуя. Туполева, 16
Адреса для листування: 03062, ВЦ «АероХобі», а/с 166, Київ-62 тел./факс (044) 454-30-47 E-mail: http://www . aviation-time.kiev.ua Друк - ВПК «Експрес-Поліграф». Київ, вуя. Фрунзе, 47. кор. 2


1992 01 02 03 04 05 06 07   1993 01 02 03 04 05 06 07   1994 01 02 03 04 05 06 07   1995 01 02 03 04 05 06 07   1996 01 02 03 04 05 06 07   1997 01 02 03 04 05 06 07   1998 01 02 03 04 05 06 07   1999 01 02 03 04 05 06 07   2000 01 02 03 04 05 06 07   2001 01 02 03 04 05 06 07   2002 01 02 03 04 05 06 07   2003 01 02 03 04 05 06 07   2004 01 02 03 04 05 06 07   2005 01 02 03 04 05 06 07   2006 01 02 03 04 05 06 07   2007 01 02 03 04 05 06 07   2008 01 02 03 04 05 06 07   2009 01 02 03 04 05 06 07   2010 01 02 03 04 05 06 07   2011 01 02 03 04 05 06 07   2012 01 02 03 04 05 06 07   2013 01 02 03 04 05 06 07   2014 01 02 03 04 05 06 07   2015 01 02 03 04 05 06 07   2016 01 02 03 04 05 06 07   2017 01 02 03 04 05 06 07   2018 01 02 03 04 05 06 07   2019 01 02 03 04 05 06 07   2020 01 02 03 04 05 06 07  
X