Психологiя управлiння (pdf)

Людмила Павлівна Мельник
Психологiя управлiння [uk] 727K, 176 с.
издано в 2002 г.
Добавлена: 05.01.2021

Аннотация

Пропонований курс лекцій пiдготовлений на основi узагальненого педагогiчного досвiду його викладання у вищих навчальних закладах України.
Розкрито сутнiсть i змiст основних категорiй психологiчної науки, що використо уються в управлiннi, розглядаються психологiчнi характеристики особистостi сучасного менеджера (темперамент, стiйкi iндивiдуальнi особливостi психiчних процесiв, спрямованiсть та iн.) та їх вплив на ефективність управлiнської дiяльностi. Глибоко проаналiзовано проблеми розвитку i динамiки трудового колективу, критерiї його стабiльностi, сумiснiсть членів групи та види груп.
Для студентiв, якi опановують курс за навчальними планами бакалаврiв, викладачів-початкiвців, які викладають дисциплiни психологiчного циклу, а також керiвників, бiзнесменів і всіх, хто займається управлiнською дiяльнiстю.




Впечатления о книге:  

X